Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2009

Οικονομική ενίσχυση για τις εγγυήσεις των συλληφθέντων του Ρεσάλτο

Ύστερα από την αστυνομική έφοδο το απόγευμα του Σαββάτου 5 Δεκέμβρη στον χώρο του Ρεσάλτο, οι 22 σύντροφοι και συντρόφισσες αφέθηκαν ελεύθεροι από τα δικαστήρια του Πειραιά τα ξημερώματα της Τρίτης 8 Δεκέμβρη.

Για την μη προφυλάκισή τους αλλά και για να αφεθούν ελεύθεροι έως την εκδίκαση της υπόθεσης, τους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι καθώς και υψηλές χρηματικές εγγυήσεις.

Το συνολικό χρηματικό ποσό των εγγυήσεων ανέρχεται στα 51.000 ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα: σε έναν από τους συλληφθέντες η εγγύηση είναι 15.000 ευρώ, σε τρεις από 5.000 ευρώ και σε άλλους-ες εφτά η εγγύηση είναι από 3.000 ευρώ.

Το σύνολο των χρηματικών εγγυήσεων πρέπει να καταβληθεί έως την Πέμπτη 17 Δεκέμβρη αλλά για να αποφευχθούν τυχόν γραφειοκρατικές εμπλοκές τα χρήματα της οικονομικής ενίσχυσης είναι σκόπιμο να συγκεντρωθούν έως την Τρίτη 15 Δεκέμβρη για να καταβληθούν στις 16/12.

Για την αποπληρωμή των χρηματικών εγγυήσεων των 22 συλληφθέντων του Ρεσάλτο, λοιπόν, συγκροτήθηκε ταμείο αλληλεγγύης.

Η συνδρομή όλων μας σε αυτό κρίνεται απαραίτητη έτσι ώστε τις επόμενες ημέρες να μαζευτεί το συνολικό ποσό των υψηλών χρηματικών εγγυήσεων.

Για τον λόγο αυτό αλλά και για την αμεσότερη και βέβαιη συγκέντρωση των χρημάτων επικοινωνήστε με το κινητό τηλέφωνο
6973657960 ή με την ηλεκτρονική διεύθυνση tameio22@espiv.net

3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Following the police assault and brutal break-in at the anarchist/ antiauthoritarian center of "Resalton" during the afternoon of Saturday, December 5th , the 22 arrested comrades were released by the Piraeus Court at the dawn of Tuesday, December, 8th.

For their release, both from prison and from custody until their trial, the Court imposed limitative clauses on them, and furthermore, bail money was set at a very high amount.

The total amount of bail money sums up to the amount of 51,000 euros. More specifically, for one of those arrested bail was set at 15.000 euros, for three of them at 5,000 per person and for the remaining seven, bail starts at 3,000 euros.

The total financial amount of bail-money must be deposited by Thursday, December 17, but it is advisable, for the purpose of avoiding bureaucratic deadlocks, that this money is raised until Tuesday, December 15th.

So, for the financial support of the 22 arrested of Resalto, but also for the prompt payment of bail, a solidarity fund has been established. It is necessary for all of us to assist in gathering this, unusually high, total amount of bail money.

For this purpose, in order for this amount of money to be securely raised you are all greatly encouraged, and kindly asked to establish direct contact at the following telephone number: 30 6973657960 or establish contact via e-mail, at the address tameio22@espiv.net in order to obtain the bank account number where this money may be deposited.

Solidarity is our weapon

απο alfa3.squat.gr

Ανώνυμος είπε...

Ayuda económica para las fianzas de los detenidos de Resalto

Después del asalto de la policía la tarde del sábado 5 de diciembre en el espacio de Resalto, los 22 compañeros y compañeras se dejaron libres de los juzgados de Pireo la madrugada del martes 8 de diciembre.

Para que no se encarcelen y para que se queden en libertad hasta el juicio del asunto, se les impusieron medidas cautelares y además altas fianzas.

El importe total de las fianzas alcanza los 51.000 euros.

Más concretamente: para uno de los detenidos la fianza son 15.000 euros, para tres 5.000 euros y para otros-as son 3.000 euros.

El importe de las fianzas debe entregarse hasta el jueves 17 de diciembre pero para que se eviten implicaciones burocráticas, el dinero de la ayuda económica es mejor que se recoja hasta el martes 15 de diciembre para que se entregue el 16/12.

Pues para el pago de las fianzas de los 22 detenidos del Resalto se creó una caja de solidaridad.

La ayuda de todos en esa se considera indispensable para que en los próximos días se junte el importe total de las altas fianzas.

De este motivo y para la recolección directa y segura del dinero, poneos en contacto con el móvil 6973657960 o con la dirección electrónica tameio22@espiv.net.

blackbloggers είπε...

http://ora.noblogs.org/post/2009/12/13/greece-urgent-financial-support-to-arrested-comrades-of-resalto-english-fran-ais-espa-ol-srpsko-hrvatski

οι πληροφοριες σε μερικες ακομα γλωσσες

συντομα θα προστεθουν αλλες δυο