Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2016

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ φλεβάρη & μάρτη 2016

"ενάντια στην καπιταλιστική λεηλασία, τους εθνικισμούς και τον μιλιταρισμό"
στο ρεσάλτο, ημέρα Παρασκευή & ώρα 20:00
 
05.02 - "σύστημα κοινωνικής ασφάλισης: μια ιστορία ταξικής ενσωμάτωσης & λεηλασίας"

19.02 - "TTIP: Διατλαντική Συμφωνία Εμπορίου & Επενδύσεων και οι επιδράσεις της στις εργασιακές/κοινωνικές/περιβαλλοντικές συνθήκες"

04.03 - "μιλιταρισμός-αντιμιλιταρισμός: παρουσίαση & κριτική προσέγγιση στην ανάλυση του Κάρλ Λίμπκνεχτ"

18.03 - "25η Μαρτίου: η κατασκευή μιας επετείου, οι κυρίαρχες νοηματοδοτήσεις & η εθνική αφομοίωση από τη σύσταση του ελληνικού κράτους μέχρι σήμερα"

Δεν υπάρχουν σχόλια: