Κυριακή 2 Μαΐου 2010

για την κατάληψη επί της οδού καποδιστρίου στο αιγάλεω...

[περισσότερες πληροφορίες πρωτοβουλία αναρχικών αιγάλεω]

Δεν υπάρχουν σχόλια: