Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019

(Δια)συλλογικά αναχώματα στο έθνος, τον μιλιταρισμό, την κατάσταση εξαίρεσης των μεταναστ(ρι)ών - Μπροσούρα συλλογικοτήτων από τις περιοχές της δυτικής Αθήνας και του Πειραιά
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
«Από την ενεργοποίηση της πολεμικής μηχανής και την πριμοδότηση του πατριωτισμού ως «υγιούς ιδεολογίας» από την κυβερνώσα αριστερά, μέχρι τα θλιβερά καρναβάλια µίσους για τη Μακεδονία, τις ιαχές για το Αιγαίο και την προάσπιση των «εθνικών συμφερόντων», ο εθνικός παροξυσμός μαζί µε έναν διάχυτο δημόσιο λόγο εθνικισμού, ρατσισμού, μιλιταρισμού, επιχειρεί να µας πνίξει.»
(διασυλλογικό κείμενο αλληλεγγύης σε 3 ολικούς αρνητές στράτευσης εν όψει των στρατοδικείων τους στις 6 και 18 Φλεβάρη 2019)
Αυτό το απόσπασμα αποτυπώνει, σε μεγάλο βαθμό, τις αγωνίες, τις ζυμώσεις και το έδαφος σύμπραξης των συλλογικοτήτων που εκδίδουμε τη συγκεκριμένη μπροσούρα απέναντι στην εγχώρια επικαιρότητα του τελευταίου ενάμιση έτους, αλλά και ένα αντιπροσωπευτικό στιγμιότυπο της συνολικής εικόνας της πολιτικής, οικονομικής, κοινωνικής πραγματικότητας που χαρακτηρίζει τον λεγόμενο «δυτικό κόσμο».
Η ανάλυση αυτής της πραγματικότητας, στη βάση της αντίθεσης κυρίαρχος-κυριαρχούμενος, είναι ένα ζητούμενο για όλες και όλους µας. Σε ένα περιβάλλον όπου οι πληροφορίες διαχέονται σε «χρόνο µηδέν», η αποτύπωση των αναλύσεων, που αφορούν έστω σε στιγµιότυπα οριοθετημένων χρόνων και χώρων, δεν είναι σημαντική µόνο για την προσπάθεια αποκάλυψης της κυριαρχικής συνθήκης ή για την κατανόηση κάποιων από τις αναρχικές/αντιεξουσιαστικές επιλογές. Είναι παράλληλα, καθοριστική για την ανάδειξη της ενιαιότητας και του συσχετισμού όλων αυτών των εκφάνσεων της πραγματικότητας που το σύστημα εµφανίζει ως αποσπασματικές, αποκοµµένες, παράλληλες και ασύνδετες. Είναι, επίσης, κρίσιµη για τη διερεύνηση, τον εµπλουτισµό και τη συµβολή σε µία προσέγγιση, που δεν θα περιορίζεται από σύνορα, γλώσσες, θρησκείες, πολιτισµούς και κάθε διάκριση που ορίζουν ο εθνικισµός, ο ρατσισµός, ο σεξισµός, ο µιλιταρισµός, τα πρότυπα της αρτιµέλειας.
Στη βάση αυτού του πλαισίου αναφοράς εκδίδεται η παρούσα μπροσούρα, µε µοναδικό εφαλτήριο την καταστροφή αυτού του κόσµου, την αυτοοργάνωση των αγώνων και της καθημερινής ζωής, την αλληλεγγύη μεταξύ των καταπιεσμένων, των εκμεταλλευόμενων και όλων όσων οι ζωές τους ορίζονται ως «ανάξιες να βιωθούν». Άλλωστε το υλικό που περιλαµβάνεται σε αυτή την έκδοση είναι κοµµάτι των αντιστάσεων καθώς και συνοδευτικός λόγος δράσεων και κινητοποιήσεων πάνω σε τρεις συσχετιζόµενες και αλληλοτροφοδοτούµενες ενότητες, οι οποίες παρατίθενται διαδοχικά: (Α) η ανακίνηση του λεγόµενου «µακεδονικού ζητήµατος» και τα εθνικιστικά συλλαλητήρια, (Β) η καταστολή των «αόρατων» µεταναστών και µεταναστριών στα κολαστήρια της «ελληνικής φιλοξενίας» και η ανάδειξη των τόπων εκτοπισµού, εξαίρεσης και αορατότητάς τους, (Γ) οι διώξεις των ολικών αρνητών στράτευσης και η όξυνση της καταστολής τους σε ένα περιβάλλον ανάδυσης των εθνικισµών και ενδυνάµωσης της πολεµικής µηχανής.
Τρεις ενότητες που η κάθε µία ξεχωριστά αλλά και σε σύνδεση µεταξύ τους δεν παύουν να παραµένουν στο προσκήνιο. Συνεχείς επικλήσεις της «εθνικής ενότητας» µε την (ανα)παραγωγή εθνικών λόγων, από κάθε πλευρά του συστηµικού φάσµατος για την εκπλήρωση των «συµφερόντων της πατρίδας». Όξυνση της θανατοπολιτικής διαχείρισης των µεταναστών/µεταναστριών ως περιττών, οµηρία τους στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και τα «κέντρα φιλοξενίας», συνέχιση του αποκλεισµού και της δαιµονοποίησής τους, που στρώνουν το έδαφος στον κοινωνικό εκφασισµό. Ενίσχυση και διάχυση του µιλιταρισµού στο κοινωνικό πεδίο, διατήρηση της στρατηγικής της έντασης και των επαπειλούµενων «θερµών επεισοδίων» για τις ΑΟΖ και τα ενεργειακά περάσµατα στο Αιγαίο και τα Βαλκάνια, συνέχιση της αναβάθµισης των νατοϊκών βάσεων, των εξοπλισµών, της στρατιωτικοποίησης των θαλάσσιων και χερσαίων συνόρων, επιθετική επιχείρηση ανάδειξης της Ελλάδας ως «ηγέτιδας δύναµης στα Βαλκάνια και πυλώνα σταθερότητας στη νοτιοανατολική Μεσόγειο».
Στην παρούσα µπροσούρα, πέρα από τα κείµενα που είναι αποτέλεσµα των διασυλλογικών διεργασιών και ζυµώσεων των συλλογικοτήτων που την εκδίδουν, εµπεριέχονται επίσης κείµενα επιµέρους συλλογικοτήτων αυτής της διασυλλογικής σύµπραξης καθώς και το συλλογικό κείµενο τριών διωκόµενων ολικών αρνητών στράτευσης, τα στρατοδικεία των οποίων αντιµετωπίστηκαν ως ενιαία δίωξη και αποτέλεσαν διασυλλογικό σηµείο αναφοράς για την άρθρωση αντιµιλιταριστικού λόγου και δράσης. Επιπλέον, στην αρχή της µπροσούρας παρατίθεται το κείµενο µε τίτλο «Σκέψεις πάνω στη νέα εθνική αφήγηση σε περιβάλλον συστηµικής κρίσης και τα στρατόπεδα συγκέντρωσης µεταναστών ως κυριαρχικό υπόδειγµα διαχείρισης/καταστολής κοινωνικών κοµµατιών σε κατάσταση εξαίρεσης». Αυτό αποτελεί µέρος της διασυλλογικής µπροσούρας µε τίτλο «Συζητώντας για τις όψεις ενός αναδυόµενου ολοκληρωτισµού», που εκδόθηκε τον Απρίλιο του 2014 από µια διαφορετική σύνθεση αυτοοργανωµένων συλλογικοτήτων της Δυτικής Αθήνας και του Πειραιά, στο πλαίσιο ενός αντιφασιστικού συντονισµού που δραστηριοποιούταν στον άξονα αυτών των περιοχών. Παρά τη χρονική απόσταση από τη συγγραφή του κειµένου και τις διαφοροποιήσεις που υπάρχουν σε σχέση µε την παρούσα συγκυρία, θεωρήθηκε σηµαντική η συµπερίληψή του για να αναδειχθεί η συνέχεια και η µετεξέλιξη των εθνικών αφηγήσεων, περνώντας από την περίοδο της δεξιάς στην περίοδο της αριστερής κρατικής διαχείρισης.
Τα κείµενα της παρούσας έκδοσης έχοντας γραφτεί µέσα σε µια συγκυρία όξυνσης των κυριαρχικών επιταγών η οποία επέβαλε άµεσα και µε ασφυκτικούς όρους τα επίδικά της, καταθέτουν µια οπτική της κοινωνικής/πολιτικής πραγµατικότητας και δεν διεκδικούν τη συνολική ερµηνεία των συγκεκριµένων κυριαρχικών πτυχών. Η ολοένα µεγαλύτερη εµβάθυνση και ανάλυση παραµένει ένα διαρκές ζητούµενο, προκειµένου οι αντιστάσεις να ξεδιπλώνονται πάνω σε ρηξιακές και χειραφετητικές κατευθύνσεις.
Ενδεικτικά σηµεία προβληµατισµού αποτελούν οι έννοιες του «λαού», του «λαϊκισµού» και του αντιιµπεριαλισµού. Αφενός, η έννοια του «λαού» και η χρήση της στον καθεστωτικό και αντικαθεστωτικό λόγο καθώς και η σύνδεση-σχέση του «λαού» και του «λαϊκισµού» µε το κράτος, το έθνος και τον εθνικισµό. Αφετέρου, η «επιστροφή» του αντιιµπεριαλισµού, µε τις ανάλογες ρητές ή υπόρρητες πατριωτικές και εθνικοαπελευθερωτικές αναφορές του, όχι µόνο ως εργαλείο ανάλυσης της κυριαρχικής στρατηγικής και των ενδοκυριαρχικών ανταγωνισµών αλλά και ως χειραφετητικής προοπτικής των «από κάτω». Τέλος, ένα ακόµα σηµείο ανοιχτού προβληµατισµού αφορά στην ανάλυση του κοινωνικού πεδίου και των αντίστοιχων διεργασιών που διαµορφώνονται, µέσα σε µια συνθήκη όξυνσης του εθνικισµού και του συντηρητισµού (στον λεγόµενο «δυτικό κόσµο» και όχι µόνο), από το ερώτηµα της ύπαρξης ή της δυνατότητας παραγωγής κοινωνικών συσπειρώσεων και συµµαχιών πάνω σε µια εθνοπατριωτική βάση, µέχρι τις δυνατότητες απόρριψης της εθνικής αυταπάτης από τις υποτελείς τάξεις.
Πρωτοβουλία για την Ολική Άρνηση Στράτευσης (Αθήνα)
Αναρχικές-οί από τις δυτικές συνοικίες της Αθήνας και τον Πειραιά
Αυτοοργανωµένος χώρος αλληλεγγύης και ρήξης Ρεσάλτο (Κερατσίνι)
Αυτοοργανωµένος χώρος έκφρασης, αλληλεγγύης και σύγκρουσης Πάροδος (Νίκαια)
Θερσίτης, χώρος ραδιουργίας & ανατροπής ( Ίλιον)
Αυτοδιαχειριζόµενο κατειληµµένο έδαφος Αγρός (πάρκο τρίτση - Ίλιον)
Ιούνης 2019
Όποια συλλογικότητα ή άτομο επιθυμεί αντίτυπα της μπροσούρας μπορεί να έρθει σε επικοινωνία με οποιοδήποτε από τα εγχειρήματα που την εκδώσαμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: