Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2016

Κατάληψη Σινιάλο (Αιγάλεω): Άνοιγμα μαθημάτων αυτομόρφωσης

αναδημοσίευση από το site της Κατάληψης Σινιάλο: *ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΣΙΝΙΑΛΟ

Μετά από δυο χρόνια μαθημάτων αυτομόρφωσης και εργαστηρίων για το Ελεύθερο Λογισμικό, δημιουργείται φέτος μια πειραματική ομάδα μελέτης με αντικείμενο μια διευρυμένη κριτική/θεωρητική προσέγγιση της τεχνολογίας, συνεχίζοντας παράλληλα την πρακτική ενασχόληση με τα ελεύθερα ψηφιακά εργαλεία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: