Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2011

Ούτε μία ώρα στο στρατό
αντιμιλιταριστικές αφίσες που κολλήθηκαν στις περιοχές μας κατά το διάστημα του καλοκαιριού

Δεν υπάρχουν σχόλια: